DE JUISTE STOFFEN VERBETEREN DE AKOESTIEK

Door het kiezen van de juiste stoffen verbeteren we de akoestiek en dus het leef- en werkcomfort, steeds afgestemd op de functie van een ruimte.

Goed gekozen stoffen verhogen aanzienlijk het akoestisch comfort: ze dempen storende omgevingsgeluiden en nagalm en zorgen daarmee voor rust en een goede verstaanbaarheid. Dat is niet alleen prettig, maar verhoogt ook de concentratie en arbeidsproductiviteit. Want, een goede ruimteakoestiek voorkomt stress, stemproblemen en vermoeidheid.

Geluid in een ruimte 
Als een geluidsgolf invalt op een materiaaloppervlak wordt een deel van het geluid weerkaatst. Gebeurt dat in één richting dan spreken we van reflectie; verspreidt het geluid zich alle kanten op dan heet dat diffusie. Een deel van de trillingen wordt doorgelaten door het materiaal (transmissie) en een deel wordt geabsorbeerd (absorptie). Bij reflectie of diffusie en transmissie blijft de geluidsenergie behouden; bij absorptie veroorzaken de geluidstrillingen wrijving die geluidsenergie omzet in warmte.

Een maat voor geluidsdemping
De energie van invallend geluid is de som van reflectie, transmissie en absorptie. De absorptiewaarde aw geeft aan welk deel van de geluidsenergie niet wordt weerkaatst en is ook de som van absorptie en transmissie: aw. Anders geformuleerd: hoe groter de aw-waarde, hoe meer energie het materiaal absorbeert.

Let wel: een aw-waarde geldt alleen voor een bepaalde frequentie. De norm NEN ISO 11654 Akoestiek is een standaard om de aw-getallen van alle frequenties om te zetten in een enkel getal. Het menselijk gehoor is het gevoeligst voor het frequentiebereik van spraak. Daarom wegen de akoestische waarden in het bereik van 250Hz – 2000Hz hierbij extra zwaar. Stoffen met een hoog absorptievermogen hebben een aw-waarde van 0,4 tot 0,75. Dat betekent dat ze 40% tot 75% van het geluid absorberen

 

Vergeleken met geluidspanelen
Gordijnen hebben als voordeel dat ze flexibel zijn: ze zijn dicht of open te gebruiken voor meer of minder geluidsdemping. Zo is de nagalmtijd af te stemmen op het gebruik van de ruimte op dat moment, bijvoorbeeld voor een lezing, vergadering, in groepjes werken of een muziek- of zanguitvoering.Wilt u meer informatie of advies over de mogelijkheden van onze geluidsabsorberende stoffen en wandpanelen? Maak een afspraak en we helpen je graag verder.


Terug naar overzicht
Contacteer ons